Vertaistuella kohti kokonaisvaltaisempaa terveydenhoitoa

6.3.2019 18.23

Ihmisen sairastuessa, vammautuessa tai muun kriisin kohdatessa, ammattilaisten avun lisäksi myös vertaistuki on tärkeää. Saman kokeneet vertaiset antavat toivoa ja auttavat selviytymään. Vertaistuki on keskeistä potilaan kokonaisvaltaisessa toipumisessa. Haastattelimme Vertaistuki sosiaali- ja terveysalalla -kirjan vuonna 2018 julkaisseita YTT Anja Saarista ja YTT Irja Mikkosta.


Vertaistuki täydentää terveydenhuoltoa luontevasti


– Sairaalasta kotiutuminen esimerkiksi jonkin vaikean leikkauksen tai sairauden jälkeen voi olla hyvinkin vaikeaa, etenkin yksin asuville. Kun sairaaloiden hoitoajat pyritään minimoimaan, voidaan monesti ihmisiä kotiuttaa liian heikkokuntoisina. Vaikka kotihoito olisi järjestetty toimivasti, saattaa henkilö joutua sosiaalisesti eristyksiin. Jos hän haluaa vertaistukihenkilön tai vapaaehtoisen tukea, olisi hyvä jos sellainen voitaisiin järjestää jo sairaalassa, Anja Saarinen kuvaa tilannetta.


Vertaistuki tai vapaaehtoisuus eivät korvaa kotihoitoa, mutta vapaaehtoinen voisi auttaa pienissä asioissa ja vertaistukihenkilö toimisi henkisenä tukena ja esimerkkinä kuntoutumisesta, myös toivon herättäjänä. Vertaistuki ja vapaaehtoisen tuki on tärkeää myös siksi, että terveydenhuollossa yleensä hoidetaan ihmisestä vain tiettyä osaa – joka kulloinkin hoitoa tarvitsee – ei kokonaisuutta.


Oman kokemuksen jakaminen auttaa myös toisia


Tukea voi tulla myös yllättävältä taholta. Joku saattaa nähdä televisiossa tai lukea lehdestä toisen samaa kokeneen selviytymistarinan.

– Kasvokkain tavatessa saman kokeneelta vertaiselta on mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavista asioista ja vertainen voi myös kertoa omasta selviytymisestään. Susanna Hyväri *) on luonnehtinut vertaistukea seuraavasti: vertainen antaa kokemuksensa toisten käytettäväksi ja toinen samaistuu siihen kuin se olisi hänen oma kokemuksensa, kertoo Irja Mikkonen.


Digitaaliset palvelut auttavat vertaistuen toteuttamista


Jos vertaistukitapaamisiin ei ole mahdollista mennä pitkän matkan, sairauden tai esimerkiksi liikuntaesteen vuoksi, olisi hyvä, jos tapaamiseen voisi osallistua verkkoyhteyksin. Palveluiden saatavuuden parantamiseksi on kuitenkin tehtävä vielä työtä.Tarvitaan sekä laitteita ja taitoa niiden käyttämiseen.

 – Vertaistuesta pitäisi myös tiedottaa tavalla, jolla tavoitetaan kaikki tarvitsijat. Olisi ihanteellista jos olisi paikka, mistä kaikki olemassa oleva vertaistuki löytyy. Se helpottaisi tuen piiriin pääsemistä, tutkijat huomauttavat.

    Huoleti pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen tarjoamalla helppokäyttöisen sovelluksen vertaistukeen kaikkien saataville. Älypuhelimiin ladattava sovellus tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja tarjota tukea, osallistua vapaaehtoisena tai ihan vaan keskustella. Sovelluksesta löytyy myös tietoa sairauksista ja karttapalvelun avulla on helppoa tavoittaa oman alueen vertaisia.


Miten eteenpäin?


Vertaistuki on yksilöllinen kokemus. Vertaistuen sisältöön ei siten voi vaikuttaa. Sen sijaan vertaistuen piiriin pääsemisen mahdollisuuksia ja eri tahojen yhteistyötä on mahdollista parantaa.

– Sitä parannetaan parhaiten lisäämällä tietämystä puolin ja toisin. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilainen tietää, miten sairautta hoidetaan, mutta harvalla on kokemusta itse sairastamisesta ja sen kanssa elämisestä. Ammattilaiset tarvitsevat kokemusnäkökulmaa ja vertaiset vastaavasti käsitystä ammattilaisten työstä, Anja Saarinen ja Irja Mikkonen summaavat.

Huoleti on mukana vertaistuen mahdollistamisessa työskentelemällä aktiivisesti muun muassa sairaanhoitopiirien ja potilasjärjestöjen kanssa.


(*Hyväri, Susanna: Vertaistuen ja ammattiauttamisen muuttuvat suhteet, 2005)