Syöpään sairastunut Henna: pää painuksiin ja eteenpäin

10.4.2019 14.52

Henna Jussila on 30 vuotias Tamperelainen, jonka perheeseen kuuluu aviomies ja tiivis, sukulaisista ja ystävistä koostuva lähipiiri. Hennan elämä muuttui radikaalisti keväällä 2018 lääkärikäynnillä, jonka piti olla rutiini-tarkistus, mutta hänellä alettiinkin epäillä syöpää. Syöpätutkimukset aloitettiin hyvin pian, ja elokuussa Hennalla oli jo diagnoosi - hänellä todettiin syöpä.

Henna on ammatiltaan geronomi - sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulun käynyt vanhustyön asiantuntija, joten tiedon omaksuminen kävi hänellä helposti. Diagnoosi-nimikkeet ja niinsanottu sairaalakieli oli jo tuttua, mutta hänen koulutukseensa ei ollut kuulunut hänen ikäistensä sairaudet, joten hänen täytyi kaikki tieto sairaudesta oppia ja hakea itse. “Hoidon laatu on Taysissa naistentautien poliklinikalla ollut todella asianmukaista, nopeaa ja ei ole tarvinnut muuta kuin mennä paikalle”, Henna kiittää. “Jos syöpä pitää sairastaa, olen onnellinen että olen saanut sairastaa sen Taysissa ja saanut sieltä hoidon”.


Diagnoosin jälkeen Henna koki että hänen täytyy “painaa pää alas” ja mennä vaan eteenpäin. Sairauden käsittely ja hoidot ovat olleet enemmän suorittamista kuin asian käsittelyä, mutta hän kokee että kokemuksen perusteella hän on saanut valmiuden ja ymmärryksen auttaa vertaistuellisesti toisia, ja näkee että kun asia on tulevaisuudessa käsitelty, hän haluaisi antaa muille ihmisille ja yrityksille apua.


Potilas kantaa huolta myös muiden jaksamisesta


Suurin huoli diagnoosin jälkeen Hennalle nousi siitä miten läheiset jaksaa. Tutkimuksissa ja hoidoissa käydessä Hennalle on itselleen tullut turvallinen ja hoivattu olo, sillä hän pääsi keskustelemaan lääkäreille ja hoitajille mieltä askarruttavista asioista, mutta läheisille sitä turvaa ei ollut - ei ollut mitenkään mahdollista ottaa koko sukua ja läheisiä mukaan tapaamiselle. Aviomiehen Henna on ottanut mukaan, ja hän kokee että mies on päässyt hyvin mukaan siihen mikä tilanne Hennalla on ja mitä tapahtuu, mutta Henna olisi toivonut muiden läheisten osalta tietoa ja varmuutta siitä että hekin saavat vastaukset kysymyksiin, ja tukea tilanteeseen. Vertaistuen tarve on ollut hänen läheisilleen polttava ja tärkeä asia.  

 

Nykyään Hennan tilanne näyttää jo paljon valoisammalta - syöpä on leikattu syyskuussa ja jälkitarkastuksesta hän sai terveen paperit. Henna kokee myös tulevaisuuden syövän osalta valoisana - nuorille on jo rokote papilloomavirukseen ja tulevaisuudessa syöpää vastaan voisi mahdollisesti olla rokotteiden tarjoamaa ryhmäsuojaa.


Huoletista saatu apu innosti vapaaehtoisuuteen


    Henna kokee myös Huoletin tarjoaman avun tärkeäksi, varsinkin läheistensä tueksi. Kun sairauden tuomat asiat on käsitelty, hän aikoo itse tarjota apuaan vapaaehtoisena, ja kokee Huoletin täydelliseksi alustaksi sille. Järjestöjen kanssa tehtyä yhteistyötä Henna pitää myös ehdottomasti tärkeänä ja hienona asiana.


    Lopuksi Henna haluaa painottaa seuloihin menon tärkeyttä varsinkin nuorilla naisilla. Niiden avulla syöpä voidaan todeta aikaisessa vaiheessa. “Koen todella tärkeäksi sen että ihmiset käyvät seuloissa, ja muistan aina muistuttaa läheisiä ja työkavereita niiden tärkeydestä”, Henna toteaa.