Kuulumisia Huoletin käyttäjätarvetyöpajasta

22.5.2019 10.50

Huoleti järjesti työpajan tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavien käyttäjien kanssa Tampereella huhtikuussa. Työpajakeskustelujen keskiöön nousivat kokemukset vertaistuen merkityksestä sekä käyttäjäturvallisuudesta ja siihen liittyvästä käyttäjien yksityisyydestä.

Työpajan läpivientiin käytettiin fasilitoinnin ja palvelumuotoilun ajankohtaisimpia menetelmiä, joissa Huoletin toimitusjohtaja ja perustaja Carita Savin on asiantuntija. Näin varmistettiin, että käyttäjiltä saadaan mahdollisimman avointa palautetta ja palvelua eteenpäin vieviä ideoita.


Työpajan osallistujat pitivät Huoletin suurena etuna sitä, että vertaiskeskustelua voi käydä tietyssä, suljetussa ja turvallisessa ympäristössä ja halutessaan myös täysin anonyymisti. Palvelu erottuu näin positiivisesti esimerkiksi Facebookin keskusteluryhmistä. Huoletin karttanäkymää kehuttiin; kartasta kun voi helposti katsoa, löytyykö lähiseudulta samanlaisessa elämäntilanteessa olevia tai saman sairauden kokeneita. Osallistujat kokivat, että Huoletin etu voisi olla myös se, että se vähentää avuntarpeesta johtuvaa häpeää ja laskee kynnystä avun pyytämiseen. Myös tiedon saaminen omasta sairaudesta koettiin tärkeäksi.


Huoleti sai käyttäjiltä hyviä ideoita palvelun kehittämiseen. Tärkeänä ominaisuutena esiin nousi se, miten Huoletista voi löytää juuri itselle sopivia vertaisia. Muilla keskustelufoorumeilla aiheet saattavat pyöriä usein samojen yleisten aiheiden ympärillä, mutta Huoletin avulla samassa elämäntilanteessa tai sairauden vaiheessa olevat ihmiset voivat löytää toisensa helpommin.


Kiitos vielä kaikille osallistujille, tästä on hyvä jatkaa Huoletin kehitystyötä eteenpäin!