Tietosuojaseloste.

Lataa PDF versio tietosuojaselosteesta tästä

HUOLETI tietosuojaseloste

Voimassa alkaen 25.5.2018

Henkilötietojesi asianmukainen ja huolellinen käsittely on Huoletissa erittäin tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Käytämme meille antamiasi henkilötietoja vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Käsittelemämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, mobiilisovelluksen käytöstä havainnoituihin ja analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Tietosuojakäytäntömme voivat hieman muuttua kehittäessämme palveluja tai lainsäädännön muuttuessa. Huoleti -mobiilisovellukseen voidaan tehdä automaattisia päivityksiä aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Näiden päivitysten tarkoitus on parantaa palvelua.

Tietosuojaselosteemme kertoo yksityiskohtaisemmin siitä, mitä henkilötietoja meillä sinusta on ja kuinka niitä käytämme. Löydät myös lisätietoa oikeuksistasi ja siitä, miten esimerkiksi pääset tarkastelemaan tietojasi.

Ajantasaiset tiedot käytännöistämme löydät aina tältä sivustolta.

Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen säädöksiä noudattaen. Tietojasi käsittelevät vain ne Huoleti Oy:n tai sen kumppaneiden työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Olemme varmistaneet henkilöstön tietoturvatietoisuuden ja osaamisen koulutuksilla ja ajantasaisilla ohjeilla.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko Huoleti Oy:n tai sen kumppaneiden hallinnoimia. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Meillä on kaikkien kumppaneiden kanssa voimassaolevat tietoturva-asetuksen mukaiset sopimukset. Niiden mukaisesti olemme saaneet henkilötietojen käsittelijöiltä riittävät takeet siitä, että niiden suorittama henkilötietojen käsittely täyttää tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Tilaamalla tai käyttämällä Huoleti-mobiilisovellusta hyväksyt, että keräämme sinuun liittyvää tietoa tämän selosteen mukaisesti.

Mitä tietoja keräämme

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • syntymävuosi
 • asiakkaan toimittama vapaavalintainen kuva
 • kuvaus asiakkaan elämäntilanteesta ja mahdollisesta sairaudesta
 • paikannus- ja sijaintitiedot
 • asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, esimerkiksi GPS:n tai WLAN-yhteyspisteen tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla määritellyt koordinaatit. Käyttäjän tulee huomioida, että sijaintitietojen käytön estäminen estää sijaintiin perustuvien palveluiden tarjoamisen käyttäjälle.
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Palveluiden käytöstä havainnoitavat tiedot

 • Palvelun ominaisuuksien ja eri toimintojen käyttötiedot
 • Sijainti- ja paikannustiedot sekä palvelun käyttöajankohdat
 • Internet- ja mobiilipalveluista saatavat loki- ja palvelutapahtumatiedot sekä sivulatausten yhdistämiseksi tarvittavat evästeet.
 • Mahdolliset muiden palvelun käyttökokemusta edesauttavien tietojen, kuten palveluntarjoajien kohdennettujen palveluiden käytön havainnointi.

Miten keräämme henkilötietojasi

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja saadaan myös HuoletiApp:in avulla kerättävien sijainti- ja paikannustietojen perusteella, mikäli asiakas on antanut luvan tällaisen tietojen keräämiseen ja luovuttamiseen.

Muu tietojen käyttö

Jos asiakas on kirjautunut Palveluun Facebook-tunnuksilla, niin tällöin Asiakkaalta kerätään edellä mainittujen tietojen lisäksi tunniste, joka yhdistää Asiakkaan hänen Facebook-tiliinsä.

Alaikäiset käyttäjät

Huoleti Oy:n palveluita ei ole suunnattu alle 16-vuotiaille. Emme kerää tietoa alle 16-vuotiaista, ja jos havaitsemme alle 16-vuotiaan käyttäjän dataa, poistamme sen kaikista tiedostoistamme ja servereiltämme.

Jos olet alle 16-vuotiaan huoltaja, ja havaitset huollettavasi jakaneen meille tietoa, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä tietojen poistamiseksi.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi

Olemme valinneet kumppaneiksi vain sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkien kumppaneiden kanssa on kirjallinen sopimus, jossa on määritelty henkilötietojen käsittelyn kohde, tarkoitus ja kesto sekä sovittu käsiteltävät henkilötiedot.

Viranomaisten ja lain vaatimuksesta on mahdollista, että olemme velvoitettuja luovuttamaan henkilöihin liittyviä tietoja. Tiedon luovutus tai käsittely saattaa myös tulla kyseeseen, jos Huoleti Oy:n on puolustettava oikeuksiaan siviili-, yritys- tai rikosoikeudessa.

Koko Huoletin henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja rajatuin käyttöoikeuksin.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Google G Suite (Google sovelluspaketti)
 • MailChimp (uutiskirje)
 • AWS Cloud (Amazon Web Service)
 • Twilio (tekstiviestien lähetys)
 • OneSignal (sovellusilmoitusten hallinta)
 • Trello (projektinhallintatyökalu)

Emme koskaan välitä, myy tai vaihda henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin kolmannelle osapuolelle. Sovelluksesta kerättävää anonymisoitua tilastotietoa ja käyttötietoja voimme luovuttaa kolmannelle osapuolelle tutkimuskäyttöön. Voimme käyttää sovelluksesta saatavaa anonymisoitua dataa raporteissa, analyyseissa ja tutkimuksessa sekä tieteellisessä että kaupallisessa tarkoituksessa. Voimme käyttää dataa myös palvelujemme ja tuotteidemme kehittämiseen sekä myyntimme ja markkinointimme tueksi.

Saatamme luovuttaa tai siirtää keräämäämme dataa yrityksen myynnin, osakkeiden myynnin, toiseen yritykseen yhdistymisen, muun yritysjärjestelyn tai konkurssin yhteydessä.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja saatetaan joissakin tapauksissa siirtää tai luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n tietosuoja-asetuksen sallimilla tavoilla:

 • Jos henkilötietoja siirretään, tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä tai,
 • tietosuojan taso voidaan taata sopimuksellisesti, tai
 • asiakas on antanut siihen erillisen suostumuksensa.

Olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset ympäri maailmaa sijaitsevat AWS- palvelinkeskukset. Katso tarkempaa tietoa Amazon Web Services ( https://aws.amazon.com/ ).

Kaikki henkilötietojen siirrot tehdään sovellettavien lakien mukaisesti. ETA-alueen ulkopuolelle kohdistuvissa siirroissa Huoleti Oy käyttää Privacy Shield -järjestelyä takeina niiden maiden osalta, joihin liittyen Euroopan komissio ei ole tehnyt riittävyyttä koskevaa päätöstä. Privacy Shield-ohjelman tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tämän jälkeen henkilötiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Huoletissa on käytössä seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Huoletin käyttäjän oikeudet:

Asiakkaanamme sinulla on oikeus henkilötietoihisi, joita Huoleti Oy käsittelee. Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä Huoleti Oy:n rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti allekirjoitettuna tai suullisesti. Huoleti Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti.

Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava oikeat tiedot. Korjaamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Rekisterinpitäjä:

 • HUOLETI Oy
 • Y-tunnus: 2808780-6
 • Osoite: Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere
 • Kotipaikka: Tampere

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:

 • CEO, Co-Founder: Carita Savin
 • sähköposti: carita (at) huoleti.fi