Yhteisönormit.

Huoletin toiminnan perustana on luottamus yhteisöjen voimaan, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä yksin. Huoletissa jaetaan asioita, jotka ovat hyvin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia. Jotta kaikkien olisi hyvä olla, toivomme Huoletin käyttäjien noudattavan toiminnassaan seuraavia yhteisiä normeja.

Yleistä ja sanastoa

Mitä on huoli.

Huoli voi olla mikä tahansa arjen haaste, sairaus tai elämäntilanne, joka aiheuttaa huolta ja voi uhata arjen jatkuvuutta.

Huolestunut, tukija ja vapaaehtoinen.

Huoletissa voit toimia eri rooleissa riippuen siitä, onko huoli sinulla vai läheiselläsi tai toimitko vapaaehtoisena.

Vertaiset ja vertaistuki.

Vertaiset ovat muita käyttäjiä, jotka jakavat kanssasi saman huolen. Vertaistuella tarkoitetaan kokemusten jakamista toisen saman kokeneen kanssa. Se on vastavuoroista kertomista ja kuuntelemista. Oma vertaisverkostosi on ryhmä niitä vertaisia, jotka olet halunnut osaksi omaa verkostoasi. Rakennat itse oman vertaisverkostosi käyttäjistä, joilla on sama huoli kuin sinulla.

Läheiset ja tukiverkosto.

Läheiset ovat omia perheenjäseniäsi, ystäviäsi ja tuttaviasi, jotka voit kutsua erikseen tueksesi palveluun. Tukiverkostosi koostuu näistä läheisistä ja tukiverkostolta voit pyytä arkiapua.

Vapaaehtoiset ja vapaaehtoistyö.

Vapaaehtoiset ovat henkilöitä, jotka tekevät vastikkeetonta työtä yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi. Huoletissa vapaaehtoiset voivat olla niin sanottuja kokemusasiantuntijoita tai ammattivertaisia, jotka ovat joskus käyneet läpi saman huolen ja toimivat nyt muiden tukena kokemuksiinsa perustaen. Vapaaehtoiset voivat tehdä myös auttamistyötä ja toimia arkiavun tarjoajina.

Kunnioitus

Huoletissa kunnioitetaan toisia käyttäjiä ja heidän elämäntilanteitaan. Kaikenlainen syrjintä ja häirintä perustuen toisen ominaisuuksiin, taustaan tai vakaumuksiin on ehdottomasti kiellettyä.

Jokaisella huoletia käyttävällä on sydämellään jokin huoli, joka jo itsessään tuottaa arjelle haasteita.

Keskusteltaessa Huoletissa on syytä noudattaa hienotunteisuutta ja pitää olla positiivista virettä. Minkäänlainen kiusaaminen, syyllistäminen tai vähättely ei ole oikein. Toisten huolestuneiden tai omien tuettavien asioista ei ole suotavaa puhua asianosaisen selän takana.

Oma Rauha

Huoleti käyttää sijaintitietoja , jotta voisit nähdä tukijoita ja vertaisia lähistölläsi. Kannustammekin sopimaan tapaamisia toistenne kanssa!

Muista, että Huoleti -sovelluksen kartta näyttää käyttäjien sijaintitiedot muutaman sadan metrin tarkkuudella siksi, että haluamme myös kunnioittaa käyttäjiemme yksityisyyttä ja kotirauhaa.

Kotirauhan ja yksityisyyden kunnioitusta toivomme myös Huoletin käyttäjiltä. Tukijana on hyvä muistaa, ettei huolestunut välttämättä aina halua tai jaksa kutsua sinua sisälle asti. On syytä noudattaa hienotunteisuutta ja herkkää vaistoa, kun toimitat arkiapua toisen kotiin.

Rehellisyys

Jotta Huoleti olisi turvallinen ja luottamuksen arvoinen yhteisö, edellytetään Huoletin käyttäjiltä rehellisyyttä toiminnassaan.

Koska palvelun tarkoituksena on jakaa omia kokemuksia ja hyvin henkilökohtaisia asioita, ei omien tietojen väärentäminen tai tahallinen harhaanjohtaminen ole hyvien tapojen mukaista.

Rehellisyyttä toivotaan kaikessa keskinäisessä toiminnassa viestittelyistä arjen apuun. Esimerkiksi muista maksaa kauppalasku puolestasi ostoksilla käyneelle tukijalle.

Näin toimit vapaaehtoisena

Huoletin vapaaehtoiset tulevat palveluun jonkin järjestön tai oppilaitoksen koulutuspolun kautta.

Ohjeita vapaaehtoistoiminnan hyviin käytäntöihin voi lukea esimerkiksi Sitran julkaisemasta vapaaehtoistyön oppaasta.

Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille. Hyvinvointia tukevan vapaaehtoityön vastuut ja käytännöt.